Het kwaliteitsverschil van Inkuilen met ladewagens of hakselen is erg groot!

Het kwaliteit verschil is vaak erg groot met ladewagens. Het inkuilen met ladewagens vraagt veel meer aandacht dan dat men denkt!!!

De messenbalk is het belangrijkste. Zorg ervoor dat ten aller tijde de messen scherp zijn en dat de messenkooi wel goed sluit. Vooral met het houterige/taaie  2e/3e snede gras wordt het vaak niet goed gesneden. Het lange gras gaat als bollen garen in uw graskuil zitten wat beslist niet goed vast wil rijden en het is slecht te verdelen door de shovel.

Zodra u uw graskuil opent, zal u na ± 4/6 weken zien dat deze plekken broeiplekken worden. Dit is meestal ook de oorzaak dat men op het ene punt ± 25 graden meet en 30 cm ernaast 40 graden meet in de graskuil.

Trek de graskuil maar eens uit elkaar en u zult zien dat er op de plek van 40 graden veelal lange slierten gras zitten van ± 30 cm lang en op de plek bij de temperatuur van 25 graden (waar het gras wel goed gesneden is) het gras ± 3 cm lengte heeft.

De normale temperatuur van het ruwvoer zit meestal tussen de 14 en 22 graden. Wat men ook vaak tegen komt met ladewagen kuilen is dat er vele harde stukken (bonken of rollen) in het ruwvoer zitten, die meestal vol schimmels zitten en een temperatuur van ± 35 graden hebben. Dit is duidelijk een oorzaak van samen geperst (vermoest) gras wat door de wals van de ladewagen is veroorzaakt. Dit komt vaak voor als de veehouder het land op afstand heeft en de ladewagen veel te lang moet door laad persen, voordat men het bodem ketting van de ladewagen laat schuiven. Dit ‘vermoeste’ gras (harde verschimmelde stukken) komt men weer tegen tijdens het voeren, wat ook meestal de oorzaak is van de temperatuur verhoging in uw graskuil.

Dit zijn 2 hele belangrijke punten als er met een ladewagen wordt ingekuild, waar de veehouder tijdens het voeren erg veel last van kan hebben (ongezond broeiend gras). Dat ongezonde broeiende gras beschadigd ook uw gezonde ‘frisse’ gras, zodat er een hele grote kans is op ernstige broei en schimmel vorming in het ruwvoer, wat de temperatuur kan laten stijgen boven de 35 graden. Bij deze hoge temperaturen gaan de eiwitten zich verkleven aan de suikers, waar de koe serieuze problemen mee krijgt en de smaak (frisheid) loopt snel achteruit (minder opname door de koe). Dit leidt al snel tot 3 liter melkverlies en schaad de gezondheid van de koe!! Het begint meestal bij meer pootonderhoud bij de koeien.

Het gras hakselen is ver weg de meest veilige inkuil methode, maar ook duurder. Met het hakselen zijn de 2 grote ladewagen problemen definitief opgelost en men heeft het voordeel, dat men het gras kan afkorten op in 2 cm wat wel de voorkeur heeft! Mede dat het tot een veel beter/makkelijke rantsoen te mengen is, wat ook veel minder door de koe te scheiden/sorteren is.

Echter wat wel tot problemen kan leiden met een hakselaar is dat de inkuilsnelheid enorm omhoog gaat vanaf het land, waardoor de shovel op uw graskuil het tempo niet meer aan kan. Verdelen/vastrijden bij het inkuilmanagement met een hakselaar is het de shovelmachinist die het tempo van het inkuilen aangeeft en niet de hakselaar op het land. Zorg er voor dat er genoeg inkuil capaciteit in de sleufsilo is.

De veehouder kan van alle soorten inkuilmiddels/broei remmers gaan gebruiken, maar nr. 1 is: blijf altijd goed vast/inrijden met zoveel mogelijk vierkante centimeter druk op de banden (om de zuurstof eruit persen). Mede bij het voeren (uitkuilen) de zuurstof indringing  te voorkomen, wat meestal ook de ’broei’ veroorzaakt.

Mocht u schimmels aantreffen in uw ruwvoer, voer het ook niet naar uw jongvee (vaarzen), wat de weerstand negatief beïnvloed bij u jongvee. Met alle ‘vreemde’ gevolgen van dien!! Verdiep u er vooral in wat voor type/soort schimmel het is, bijvoorbeeld: Candida-schimmels kan  onherroepelijk de weerstand van uw veestapel enorm verlagen, met alle ‘vreemde’ ernstige gevolgen (wat steeds meer voor komt op de melkveebedrijven!!!)

Blijf vooral kritisch/precies op uw ruwvoer, zodat u niet ongemerkt in de bewuste visuele cirkel terecht komt en u via de uitgereden schimmels op het land uw melkveebedrijf opnieuw besmet/vergiftigd (wat er vaak langzaam insluimert!!!)

Voor meer informatie of een controle van uw ruwvoer, schrijf een mail naar info@kornetbeton.nl of reageer op de site melkproductiekoe.nl of bel H. Kornet 06-51414299.